Älexander Korbee

Drs. Alexander Korbee

arts voor functionele geneeskunde
Alexander heeft zijn opleiding tot arts aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Na zijn militaire dienst is hij enige tijd werkzaam geweest als arts om vervolgens een opleiding tot bedrijfsarts te gaan volgen. In die hoedanigheid heeft hij bij Unilever in Rotterdam en Delft gewerkt. Als Chief Medical Officer heeft hij vervolgens bij verzekeraar Achmea voor bedrijven programma’s opgezet voor gezondere werknemers en duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd volgde hij de opleiding tot orthomoleculair arts en startte zijn eigen praktijk. Nu is hij fulltime werkzaam als orthomoleculair arts in zijn praktijk voor functionele geneeskunde.

CIRS: de aanpak van een toxisch immuunsysteem

Veel ziekten ontstaan door chronische inflammatie. CIRS, Chronic Inflammatoire Response Syndrome is een syndroom als gevolg van blootstelling aan allerlei biotoxines. Deze kunnen bij bepaalde genetisch vatbare patiënten tot inflammatieklachten leiden. In deze lezing komt aan bod wat de oorzaken kunnen zijn van CIRS en daardoor de verstoring van het immuunsysteem. Dit kan met bepaalde infecties te maken hebben zoals ziekte van Lyme, bepaalde voeding en belasting van zware metalen. Besproken wordt welke testen en behandelwijzen er zijn.

Vecht, vlucht of rust: de delicate balans voor een optimaal immuunsysteem

Stress heeft een negatieve invloed op het immuunsysteem. Er zijn diverse wijzen waarop dit plaatsvindt, bijvoorbeeld via de bijnieren, cortisol, het neurale stelsel en direct op het immuunsysteem. Een verstoord immuunsysteem kan tot allerlei klachten en ziektes leiden. Besproken wordt op welke wijze je stressklachten kunt verminderen zodat het immuunsysteem minder belast wordt.

VitOrtho helpt! Gezondheid is onze motivatie.
VitOrtho BV
T (+31) (0)70-3010703
info@vitortho.nl